ODŻELAZIANIE I ODMANGANIANIE WODY

Jesteś tutaj

 

ODŻELAZIANIE I ODMANGANIANIE WODY

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość żelaza w wodach podziemnych waha się od zawartości śladowych do kilkudziesięciu mg Fe/dm3. Może ono występować jako: rozpuszczone i bezbarwne żelazo dwuwartościowe lub jako utlenione, wytrącające się w postaci czerwonego osadu, żelazo trójwartościowe. Mangan występuje w ilościach znacznie mniejszych i zwykle jego zawartość w wodzie nie przekracza kilku mg Mn/dm3. Pierwiastki te są rozpuszczone w wodzie w postaci różnych związków chemicznych. Obecność soli żelaza i manganu w wodach podziemnych powoduje dużą uciążliwość przy wykorzystywaniu tych wód do celów komunalnych i przemysłowych i dlatego w większości przypadków eksploatowane ujęcia wody wymagają odżelaziania oraz odmanganiania.

 

 

         Filtry typ IWO dzięki zastosowaniu specjalistycznych złóż filtracyjnych usuwają ponadnormatywne zawartości żelaza i manganu w wodzie. Charakteryzują się wysoką sprawnością uzdatniają, działają bezobsługowo - proces płukania sterowany jest automatycznie. Zapewniają niezawodną i skuteczną eksploatację złóż filtracyjnych przez wiele lat.