Dozowanie środków chemicznych

Jesteś tutaj

 

Dozowanie środków chemicznych

 

Zmiękczanie lub zmiękczanie częściowe powoduje usunięcie z wody jonów wapnia, co zaburza naturalną równowagę wapienno - węglową wody. Wolny kwas węglowy sprzyja powstawaniu tzw. "agresywnej wody", która może powodować korozję, szczególnie niebezpieczną w przypadku instalacji z rur ocynkowanych.

 

Rozwiązanie stanowi dozowanie odpowiednich substancji mineralnych, które wiążą nadmiar kwasu węglowego, jednocześnie zatrzymując wszelkie pozostałości wapnia w wodzie (tzw.: twardość resztkowa). BWT oferuje preparaty zapobiegające korozji oraz pompy dozujące ułatwiające ich precyzyjne i ekonomiczne dawkowanie.

 

Oszczędne i łatwiejsze dawkowanie preparatów mineralnych

Pompy dozujące służą do dawkowania substancji zabezpieczających instalację wodną przed skutkami "agresywnej wody". Związki mineralne zawarte w preparatach takich jak inhibitory korozji chronią rury przed negatywnym działaniem kwasu węglowego. Dozowanie odpowiednich preparatów zapewnia niezakłócone i wydajne działanie instalacji grzewczej i systemów chłodniczych.

  

BWT to szeroki wybór preparatów oraz systemów dozowania do wielu zastosowań. Istnieje możliwość rozbudowania systemu o zewnętrzny wodomierz. W instalacjach ze zmiękczaniem wody na zasadzie wymiany jonowej, pompy dozujące należy montować za zmiękczaczem.

 

Bezpieczeństwo i najwyższe standardy

Zgodnie z obowiązującymi normami w wodzie pitnej dopuszcza się obecność ograniczonej ilości fosforanów ponieważ zapobiegają one tworzeniu się kamienia kotłowego i korozji. Substancje mineralne BWT do dozowania są zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, krajowymi i międzynarodowymi, dotyczącymi żywności oraz poddawane są regularnym i surowym kontrolom. Produkty BWT to najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny.